Partia Republikańska jest stronnictwem politycznym, które łączy środowiska, które dążą do zapewnienia państwu polskiemu trwałej niepodległości, a narodowi suwerenność i dobrobyt gospodarczy wraz z poszanowaniem wolności i godności osobistej, a także bezpieczeństwo oraz równość wobec prawa i udziału w życiu publicznym.

Jesteśmy nową formacją polityczną, głęboko zakorzenioną w odwiecznie polskiej tradycji republikańskiej („rzeczy wspólnych”), która czerpie z najlepszych nurtów przeszłości i współczesności. Łączymy doświadczenie tych nurtów politycznych, które kształtowały republikańskie oblicze Polski: niepodległościowy, narodowy, konserwatywny oraz chrześcijańsko-demokratyczny w tym chadeckie nurty ludowe i robotnicze. Otwarci też jesteśmy na te elementy nurtu liberalnego, które łączą wolnorynkowe podejście gospodarcze z wrażliwością społeczną i solidaryzmem. W zbliżeniu i łączeniu tradycji tych nurtów polityczno-społecznych upatrujemy szansę pomyślnego ukształtowania życia narodowego i budowania wspólnoty narodowej w duchu solidarności społecznej i wspólnych wartości republikańskich i wolnorynkowych.

Adam Bielan

Przewodniczący Komitetu Zjednoczeniowego. Poseł do Parlamentu Europejskiego, koordynator grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), członek Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej (AIDA). Wcześniej wicemarszałek Senatu RP, poseł na Sejm RP, przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Kamil Bortniczuk

Minister Sportu i Turystyki, polityk, urzędnik i samorządowiec, od 2018 poseł na Sejm VIII i IX kadencji, w latach 2018–2020 rzecznik prasowy partii „Porozumienie”, w latach 2019–2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Włodzimierz Tomaszewski

Minister ds. rozwoju samorządu terytorialnego. Od 1980 r. współtworzył Związek Solidarność oraz wdrażał reformy samorządowe z jako sekretarz Miasta Łodzi i UMP, doradca Premiera, sekretarz i członek KWRiST. Jako wiceminister rozwoju regionalnego i budownictwa, tworzył podstawy polityki regionalnej wraz kontraktami wojewódzkimi. Obecnie poseł na Sejm RP z listy PiS.

Ewelina Owczarska

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W latach 2012-2023 pracowała w Parlamencie Europejskim w Brukseli, między innymi jako doradca w komisjach parlamentarnych ds. Budżetu, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Ukończyła studia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką Zarządzania i Finansowania w Sektorze Transportu Lotniczego SGH w Warszawie, posiada tytuł MBA.

Lech Kołakowski

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni członek Porozumienia Centrum oraz Prawa i Sprawiedliwości. Od 2005 roku Poseł na Sejm RP. Wiceprzewodniczący Rady Służby Publicznej przy Premierze RP w VIIII kadencji Sejmu.

Michał Cieślak

W latach 2020-2022 Minister odpowiedzialny za rozwój samorządu terytorialnego. Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. W latach 2008-2014 Przedstawiciel KRIR w Komitetach Copa-Cogeca - Ekspert Grupy Konsultacyjnej Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej w Brukseli. W 2017 roku uzyskał dyplom MBA.

Zarząd Krajowy:
 1. Adam Bielan - Prezes
 2. Karol Rabenda - Przewodniczący Rady Krajowej
 3. Magdalena Błeńska - Wiceprezes
 4. Kamil Bortniczuk - Wiceprezes
 5. Michał Cieślak - Wiceprezes
 6. Arkadiusz Urban - Wiceprezes
 7. Marcel Klinowski - Sekretarz Generalny
 8. Wojciech Kasprowski - Skarbnik
 9. Monika Baran - Dyrektor Biura Krajowego
 10. Krzysztof Kowalski - Członek Zarządu
 11. Piotr Opaczewski - Członek Zarządu
 12. Ewelina Owczarska - Członek Zarządu
 13. Włodzimierz Tomaszewski - Członek Zarządu
 14. Agata Żemetro - Członek Zarządu
Pełnomocnicy Regionalni:
 1. Andrzej Dąbrowski – woj. dolnośląskie (okręgi wyborcze nr 1-3),
 2. Marcin Wroński – woj. kujawsko-pomorskie (okręgi wyborcze nr 4-5),
 3. Włodzimierz Tomaszewski – woj. łódzkie (okręgi wyborcze nr 9-11),
 4. Andrzej Mucha – woj. małopolskie (okręgi wyborcze nr 12-13),
 5. Paweł Augustyn – woj. małopolskie (okręgi wyborcze nr 14-15),
 6. Arkadiusz Czartoryski – woj. mazowieckie (okręgi wyborcze nr 16-18),
 7. Arkadiusz Urban – woj. mazowieckie (okręgi wyborcze nr 19-20),
 8. Kamil Bortniczuk – woj. opolskie (okręg wyborczy nr 21),
 9. Adam Drozd – woj. podkarpackie (okręgi wyborcze nr 22-23),
 10. Karol Rabenda – woj. pomorskie (okręgi wyborcze nr 25-26),
 11. Michał Cieślak – woj. świętokrzyskie (okręg wyborczy nr 33),
 12. Piotr Opaczewski – woj. warmińsko-mazurskie (okręgi wyborcze nr 34-35),
 13. Dariusz Lipiński – woj. wielkopolskie (okręgi wyborcze nr 36-39),
 14. Jakub Pyżanowski – woj. zachodniopomorskie (okręgi wyborcze nr 40-41).
Rada Krajowa:
 1. Karol Rabenda - Przewodniczący Rady Krajowej
 2. Paweł Augustyn
 3. Monika Baran
 4. Mieczysław Baszko
 5. Adam Bielan
 6. Magdalena Błeńska
 7. Kamil Bortniczuk
 8. Arkadiusz Czartoryski
 9. Andrzej Dąbrowski
 10. Adam Drozd
 11. Wojciech Helmin
 12. Wojciech Kasprowski
 13. Marcel Klinowski
 14. Lech Kołakowski
 15. Tadeusz Kopeć
 16. Piotr Kosiak
 17. Krzysztof Kowalski
 18. Kacper Kozłowski
 19. Andrzej Mucha
 20. Piotr Opaczewski
 21. Ewelina Owczarska
 22. Paweł Skotarek
 23. Szymon Stachowiak
 24. Włodzimierz Tomaszewski
 25. Arkadiusz Urban
 26. Andrzej Wojtyła
 27. Marcin Wroński
 28. Mirosław Zelisko