Partia Republikańska jest stronnictwem politycznym, które łączy środowiska, które dążą do zapewnienia państwu polskiemu trwałej niepodległości, a narodowi suwerenność i dobrobyt gospodarczy wraz z poszanowaniem wolności i godności osobistej, a także bezpieczeństwo oraz równość wobec prawa i udziału w życiu publicznym.

Jesteśmy nową formacją polityczną, głęboko zakorzenioną w odwiecznie polskiej tradycji republikańskiej („rzeczy wspólnych”), która czerpie z najlepszych nurtów przeszłości i współczesności. Łączymy doświadczenie tych nurtów politycznych, które kształtowały republikańskie oblicze Polski: niepodległościowy, narodowy, konserwatywny oraz chrześcijańsko-demokratyczny w tym chadeckie nurty ludowe i robotnicze. Otwarci też jesteśmy na te elementy nurtu liberalnego, które łączą wolnorynkowe podejście gospodarcze z wrażliwością społeczną i solidaryzmem. W zbliżeniu i łączeniu tradycji tych nurtów polityczno-społecznych upatrujemy szansę pomyślnego ukształtowania życia narodowego i budowania wspólnoty narodowej w duchu solidarności społecznej i wspólnych wartości republikańskich i wolnorynkowych.

Adam Bielan

Adam Bielan, Przewodniczący Komitetu Zjednoczeniowego. Poseł do Parlamentu Europejskiego, koordynator grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), członek Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej (AIDA). Wcześniej wicemarszałek Senatu RP, poseł na Sejm RP, przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Kamil Bortniczuk

Polityk, urzędnik i samorządowiec, od 2018 poseł na Sejm VIII i IX kadencji, w latach 2018–2020 rzecznik prasowy partii „Porozumienie”, w latach 2019–2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Michał Cieślak

Minister odpowiedzialny za rozwój samorządu terytorialnego. Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. W latach 2008-2014 Przedstawiciel KRIR w Komitetach Copa-Cogeca - Ekspert Grupy Konsultacyjnej Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej w Brukseli. W 2017 roku uzyskał dyplom MBA.

Lech Kołakowski

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni członek Porozumienia Centrum oraz Prawa i Sprawiedliwości. Od 2005 roku Poseł na Sejm RP. Wiceprzewodniczący Rady Służby Publicznej przy Premierze RP w VIIII kadencji Sejmu.

Włodzimierz Tomaszewski

Od 1980 r. współtworzył Związek Solidarność oraz wdrażał reformy samorządowe z jako sekretarz Miasta Łodzi i UMP, doradca Premiera, sekretarz i członek KWRiST. Jako wiceminister rozwoju regionalnego i budownictwa, tworzył podstawy polityki regionalnej wraz kontraktami wojewódzkimi. Obecnie poseł na Sejm RP z listy PiS.

Jacek Żalek

Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. Poseł: VI, VII, VIII i IX kadencji. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dwukrotnie wybrany radnym do Sejmiku Województwa Podlaskiego.