Partia Republikańska jest stronnictwem politycznym, które łączy środowiska, które dążą do zapewnienia państwu polskiemu trwałej niepodległości, a narodowi suwerenność i dobrobyt gospodarczy wraz z poszanowaniem wolności i godności osobistej, a także bezpieczeństwo oraz równość wobec prawa i udziału w życiu publicznym.

Jesteśmy nową formacją polityczną, głęboko zakorzenioną w odwiecznie polskiej tradycji republikańskiej („rzeczy wspólnych”), która czerpie z najlepszych nurtów przeszłości i współczesności. Łączymy doświadczenie tych nurtów politycznych, które kształtowały republikańskie oblicze Polski: niepodległościowy, narodowy, konserwatywny oraz chrześcijańsko-demokratyczny w tym chadeckie nurty ludowe i robotnicze. Otwarci też jesteśmy na te elementy nurtu liberalnego, które łączą wolnorynkowe podejście gospodarcze z wrażliwością społeczną i solidaryzmem. W zbliżeniu i łączeniu tradycji tych nurtów polityczno-społecznych upatrujemy szansę pomyślnego ukształtowania życia narodowego i budowania wspólnoty narodowej w duchu solidarności społecznej i wspólnych wartości republikańskich i wolnorynkowych.

Adam Bielan

Adam Bielan, Przewodniczący Komitetu Zjednoczeniowego. Poseł do Parlamentu Europejskiego, koordynator grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), członek Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej (AIDA). Wcześniej wicemarszałek Senatu RP, poseł na Sejm RP, przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Kamil Bortniczuk

Polityk, urzędnik i samorządowiec, od 2018 poseł na Sejm VIII i IX kadencji, w latach 2018–2020 rzecznik prasowy partii „Porozumienie”, w latach 2019–2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Michał Cieślak

Minister odpowiedzialny za rozwój samorządu terytorialnego. Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. W latach 2008-2014 Przedstawiciel KRIR w Komitetach Copa-Cogeca - Ekspert Grupy Konsultacyjnej Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej w Brukseli. W 2017 roku uzyskał dyplom MBA.

Lech Kołakowski

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni członek Porozumienia Centrum oraz Prawa i Sprawiedliwości. Od 2005 roku Poseł na Sejm RP. Wiceprzewodniczący Rady Służby Publicznej przy Premierze RP w VIIII kadencji Sejmu.

Włodzimierz Tomaszewski

Od 1980 r. współtworzył Związek Solidarność oraz wdrażał reformy samorządowe z jako sekretarz Miasta Łodzi i UMP, doradca Premiera, sekretarz i członek KWRiST. Jako wiceminister rozwoju regionalnego i budownictwa, tworzył podstawy polityki regionalnej wraz kontraktami wojewódzkimi. Obecnie poseł na Sejm RP z listy PiS.

Jacek Żalek

Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. Poseł: VI, VII, VIII i IX kadencji. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dwukrotnie wybrany radnym do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Zarząd Krajowy:
 1. Adam Bielan - Prezes
 2. Karol Rabenda - Przewodniczący Rady Krajowej
 3. Magdalena Błeńska - Wiceprezes
 4. Kamil Bortniczuk - Wiceprezes
 5. Michał Cieślak - Wiceprezes
 6. Arkadiusz Urban - Wiceprezes
 7. Jacek Żalek - Wiceprezes
 8. Marcel Klinowski - Sekretarz Generalny
 9. Krzysztof Kowalski - Skarbnik
 10. Monika Baran - Dyrektor Biura Krajowego
 11. Wojciech Kasprowski - Członek Zarządu
 12. Piotr Opaczewski - Członek Zarządu
 13. Ewelina Owczarska - Członek Zarządu
 14. Włodzimierz Tomaszewski - Członek Zarządu
 15. Agata Żemetro - Członek Zarządu
Pełnomocnicy Regionalni:
 1. Andrzej Dąbrowski – woj. dolnośląskie (okręgi wyborcze nr 1-3),
 2. Marcin Wroński – woj. kujawsko-pomorskie (okręgi wyborcze nr 4-5),
 3. Włodzimierz Tomaszewski – woj. łódzkie (okręgi wyborcze nr 9-11),
 4. Paweł Augustyn – woj. małopolskie (okręgi wyborcze nr 12-15),
 5. Arkadiusz Czartoryski – woj. mazowieckie (okręgi wyborcze nr 16-18),
 6. Arkadiusz Urban – woj. mazowieckie (okręgi wyborcze nr 19-20),
 7. Kamil Bortniczuk – woj. opolskie (okręg wyborczy nr 21),
 8. Adam Drozd – woj. podkarpackie (okręgi wyborcze nr 22-23),
 9. Jacek Żalek – woj. podlaskie (okręg wyborczy nr 24),
 10. Karol Rabenda – woj. pomorskie (okręgi wyborcze nr 25-26),
 11. Petros Tovmasyan – woj. śląskie (okręgi wyborcze nr 27-32),
 12. Michał Cieślak – woj. świętokrzyskie (okręg wyborczy nr 33),
 13. Piotr Opaczewski – woj. warmińsko-mazurskie (okręgi wyborcze nr 34-35),
 14. Dariusz Lipiński – woj. wielkopolskie (okręgi wyborcze nr 36-39),
 15. Jakub Pyżanowski – woj. zachodniopomorskie (okręgi wyborcze nr 40-41).
Komisja Rewizyjna:
 1. Szczepan Barszczewski
 2. Anna Jóźwik
 3. Ryszard Łusiak
Sąd Koleżeński:
 1. Leszek Malewski
 2. Jakub Pyżanowski
 3. Robert Wrzesiński
Rada Krajowa:
 1. Karol Rabenda - Przewodniczący Rady Krajowej
 2. Paweł Augustyn
 3. Monika Baran
 4. Mieczysław Baszko
 5. Adam Bielan
 6. Magdalena Błeńska
 7. Jeremi Borowiec
 8. Kamil Bortniczuk
 9. Arkadiusz Czartoryski
 10. Andrzej Dąbrowski
 11. Adam Drozd
 12. Wojciech Helmin
 13. Małgorzata Janowska
 14. Wojciech Kasprowski
 15. Marcel Klinowski
 16. Lech Kołakowski
 17. Tadeusz Kopeć
 18. Piotr Kosiak
 19. Krzysztof Kowalski
 20. Kacper Kozłowski
 21. Andrzej Mucha
 22. Piotr Opaczewski
 23. Ewelina Owczarska
 24. Paweł Skotarek
 25. Szymon Stachowiak
 26. Włodzimierz Tomaszewski
 27. Petros Tovmasyan
 28. Arkadiusz Urban
 29. Andrzej Wojtyła
 30. Marcin Wójcik
 31. Marcin Wroński
 32. Mirosław Zelisko
 33. Jacek Żalek