Od tego co zrobimy dziś zależy jutro Polski. Dlatego też, mając na względzie wielowiekowy dorobek naszych przodków w budowaniu własnego, suwerennego państwa, a także bezpieczeństwa i siły narodowej wyrażającej się we własnej wierze, kulturze i zamożności wolnych obywateli Rzeczypospolitej, podejmujemy się stanięcia w tej dziejowej sztafecie pokoleń powołując Partię Republikańską.

Dumni z najlepszych dokonań naszych poprzedników pragniemy kontynuować i rozwijać ich dzieło, czerpiąc twórczo z doświadczeń minionych oraz najlepszych wzorców ustrojowych. Rzeczpospolita bowiem to rzecz wspólna. To nasza oryginalna wersja republikanizmu o wielusetletnich tradycjach zakorzenionych w naszej kulturze narodowej opartej na cywilizacji chrześcijańskiej i wywodzącej się z niej wolności obywatelskiej i tolerancji.

Przejawem tych najlepszych tradycji i wielowiekowego dorobku republikańskiego w Polsce były wolnościowe dążenia narodu polskiego wyrażone w prawach obywatelskich I Rzeczypospolitej, których najpełniejszą emanacją była pierwsza europejska ustawa zasadnicza – Konstytucja 3 Maja 1791 r.

Odwołujemy się też do chlubnej tradycji niezłomnej walki narodowo-wyzwoleńczej, która zaowocowała przywróceniem Polsce Niepodległości w 1918 roku, a także do dorobku politycznego lat walki o wolność okresu II wojny światowej i zniewolenia komunistycznego w tym zwłaszcza wspaniałej tradycji Polskiego Państwa Podziemnego i jego Testamentu oraz tradycji nauczania Kościoła w tym zwłaszcza Jana Pawła II oraz wyrosłego z tej tradycji wielkiego ruchu „Solidarności”.

To są nasze korzenie dumnego narodu, które podejmujemy w nowoczesnej formule dostosowanej do potrzeb i wyzwań XXI wieku powołując do tego celu Partię Republikańską.